OPG BISERKA GLUMPAK

Orehovička cesta 2c, 49221 Bedekovčina

OIB: 49021033611; MIBPG: 1904; UB. DOBAVLJAČA: 526

TEL.: 098/ 9817 062

E-MAIL: opg.glumpak@gmail.com

Bedekovčina, 08.09.2021

 

                           CJENIK SADNICA MEDONOSNOG BILJA

                               JESEN-PROLJEĆE 2021/2022

 

 1. Euodia daniellii

 • jednogodišnja, 40-60 cm                                10,00  kn/kom

 • trogodišnja, goli korijen, visina 140-180 cm  39,00  kn/kom

 • dvogodišnja kontejnirana C3,5                       29,00  kn/kom

 

 

2. Paulownia elongata, hibrid 9501

 

 • mlada sadnica u lončiću ɸ10 (isporuka moguća od 30.05. – 30.06. 2019.) 8,00 kn/kom

 • jednogodišnja, kontejnirana C 3,5 (za jesensku i proljetnu sadnju)           24,00 kn/kom

 • jednogodišnja, kontejnirana fi 15 (za jesensku i proljetnu sadnju)             15,00 kn/kom

 

3. Koelreuteria paniculata

 • trogodišnja, goli korijen, visina 140-160 cm    39,00 kn/kom

 • četverogodišnja, balirani korijen,  200+ cm,  190,00 kn/kom

 

 

4. Koelreuteria bipinnata

 

 • četverogodišnja, kontejnirana C 7, visina 180-250 cm    190,00 kn/kom

 

5. Sophora japonica

 • dvogodišnja, goli korijen                                 39,00 kn/kom

 • četverogodišnja, konetjnirana C5                 200,00 kn/kom

 • trogodišnja, goli korijen                                160,00 kn/kom

 

6. Corylus avellana (sorte 'Rimski, istarski')

 

 • trogodišnja sadnica, kontejnirano C3             35,00 kn/kom

 

 

7. Cercis siliquastrum (Judino drvo)

 • kontejnirano, C 5, visina 100-140 cm              120,00 kn/kom

 • kontejnirano, C 7, visina 140-200 cm              200,00 kn/kom

 

8. Robinia pseudoacacia (bagrem, mađarska sorta)

 

 • jednogodišnja sadnica, kontejnirano 12/1         9,00 kn/kom

 

9. Catalpa bignonioides

 

 • trogodišnja 200+cm, goli korijen     1               200,00 kn/kom

 

10. Tilia cordata (lipa malolisna)

​​

 • dvogodišnja, goli korijen, visina 40-60 cm         39,00 kn/kom

 

11. Platanus acerifolia (javorolisna platana)

    -dvogodišnja, goli korijen, visina 80-140 cm         45,00 kn/kom

12.  Liquidambar styraciflua

     - trogodišnji kontejnirano C7, visina 100 +cm      95,00 kn/kom

13. Caragana arborescens (karagana)

   - dvogodišnja, kontejnirana 50-80 cm                     35,00 kn/kom

14. Robinia hispida (crveni dlakavi bagrem)

   - kontejnirano C5, 100 cm+                                     39,00 kn/kom

15. Juglans nigra (američki orah, crni orah)

   - goli korijen 1. klasa 1+0                                          15,00 kn/kom

   - goli korijen 2. klasa 1+0                                          10,00 kn/kom

16. Castanea sativa (pitomi kesten)

    - jednogodišnja sadnica 40 cm  1+0                        25,00 kn/kom

17. Populus x canadensis 'Robusta' (kanadska topola, muške jedinke)

     - dvogodišnja, goli korijen, 140 cm+                       35,00 kn kom