OPG BISERKA GLUMPAK

Orehovička cesta 2c, 49221 Bedekovčina

OIB: 49021033611; MIBPG: 1904; UB. DOBAVLJAČA: 526

TEL.: 098/ 9817 062

E-MAIL: opg.glumpak@gmail.com

Bedekovčina, 23. rujna 2018.

 

CJENIK SADNICA MEDONOSNOG BILJA

JESEN-PROLJEĆE 2019/2020

 

 1. Euodia daniellii

 

 • jednogodišnja presadnica visina 30-60 cm, kontejner (12 kom) 10,00 kn/kom

 • dvogodišnja, goli korijen, visina 80-140 cm 23,00 kn/kom

 • trogodišnja, goli korijen, visina 140-180 cm  33,00kn/kom

 • dvogodišnja kontejnirana C3,5   28,00 kn/kom

 

 

2. Paulownia elongata, hibrid 9501

 

 • mlada sadnica u lončiću ɸ10 (isporuka moguća od 15.05. – 15.06. 2019.) 8,00 kn/kom

 • jednogodišnja, kontejnirana C 3,5 (za jesensku i proljetnu sadnju) 24,00 kn/kom

 

3. Koelreuteria paniculata

 

 • dvogodišnja sadnica, goli korijen 80-120 cm 28,00 kn/kom

 • dvogodišnja, kontejnirana C 3,5 35,00 kn/kom

 • trogodišnja, goli korijen, visina 140-160 cm 33,00 kn/kom

 • četverogodišnja, balirani korijen,  160+ cm, 45,00 kn/kom

 

 

4. Koelreuteria bipinnata

 

 • trogodišnja, kontejnirana C 7, visina 180-250 cm 65,00 kn/kom

 • dvogodišnja kontejnirana 35,00 kn/kom

 

5. Sophora japonica

 

 • jednogodišnja presadnica, kontejnirana 12/1 12,00 kn/kom

 • dvogodišnja, goli korijen 23,00 kn/kom

 • četverogodišnja, konetjnirana C5 62,00 kn/kom

 

 

6. Corylus avellana (sorta 'Istarski dugi')

 

 • dvogodišnja sadnica, kontejnirana C3 26,00 kn/kom

 

 

7. Cercis siliquastrum (Judino drvo)

 

 • kontejnirano, C 3,5, visina 40-60 cm 30,00 kn/kom

 • kontejnirano, C 5, visina 100-140 cm 60,00 kn/kom

 • kontejnirano, C 7, visina 140-200 cm 82,00 kn/kom

 

 

8. Hovenia dulcis (bonbon drvo)

 

 • kontejnirano, C 3,5 45,00 kn/kom

 • kontejnirano, C 7 90,00 kn/kom

 

 

9. Robinia pseudoacacia (bagrem, mađarska sorta)

 

 • jednogodišnja sadnica, kontejnirano 12/1 9,00 kn/kom

 

 

10. Cotoneaster sp.

 

 • goli korijen, grm ɸ 40 cm 35,00 kn/kom

 

 

11. Acer tataricum (javor žestilj)

 

 • kontejnirano C3,5    29,00 kn/kom

 

12. Catalpa bignonioides

 

 • dvogodišnja, goli korijen 36,00 kn/kom

 • šestogodišnja, balirani korijen, visina 3m 90,00 kn/kom

 

13. Tilia cordata (lipa malolisna)

 • dvogodišnja, kontejnirana, visina 40-60 cm 26,00 kn/kom

 • trogodišnja, kontejnirana, visina 100-140 cm 46, 00 kn/kom

 • dvogodišnja, goli korijen, visina 40-60 cm    22,00 kn/kom

 

14. Platanus acerifolia (javorolisna platana)

    -jednogodišnja, visina 50-80 cm     15,00 kn/kom

15.  Liquidambar styraciflua

     - jednogodišnja, visina 50-80 cm      15,00 kn/kom

16. Caragana arborescens (karagana)

   - jednogodišnja, kontejnirana 50-80 cm   29,00 kn/kom

17. Moringa (Moringa oleifera)

   -   dvogodišnja sadnica   60,00 kn/kom

Kontakt

Biserka Glumpak

Orehovička cesta 2c

49221 Bedekovčina

Croatia

gsm. 098-9817-062

tel. 049-214-741

email: opg.glumpak@gmail.com

 • Black Facebook Icon
 • medonosno bilje
 • Black YouTube Icon