top of page

OPG BISERKA GLUMPAK

Orehovička cesta 2c, 49221 Bedekovčina

OIB: 49021033611; MIBPG: 1904; UB. DOBAVLJAČA: 526

TEL.: 098/ 9817 062

E-MAIL: opg.glumpak@gmail.com

Bedekovčina, 19.09.2023.

 

                       

 

                             CJENIK SADNICA MEDONOSNOG BILJA

                               jesen-proljeće 2023./24

          NAZIV                                    EUR

 1.  EUODIA DANIELLI

   - jednogodišnja 20-30 cm ---------------------------------- 2,00

   - goli korijen 50-80 cm  --------------------------------------4,00

   - goli korijen 80-140 cm--------------------------------------5,00

   - kontejner 3 L--------------------------------------------------7,00                                           

2. PAULOWNIA HYBRIDA 9504

   - kontejner 3,5 L visina 60-100 cm-------------------------4,00

3. KOELREUTERIA PANICULATA

 - jednogodišnja 20-30 cm------------------------------------3,00

   -kontejner 3,5 L----------------------------------------------- 4,00

   -kontejner C17 L, visina 200+cm------------------------ 30,00

4. KOELREUTERIA BIPINNATA 

 - četverogodišnja kontejner C15---------------------------30,00

5. SOPHORA JAPONICA

   -visina 80-140 cm--------------------------------------------7,00

   -140-180cm---------------------------------------------------9,00

   - 200cm+-----------------------------------------------------30,00

6. CERCIS CHINENSIS

   -kontejner 17 L----------------------------------------------35,00

   - balirani korijen, visina 180+ ---------------------------30,00

   

7. ROBINIA PSEUDOACACIA (mađarski bagrem)

 -kotejnirano visina 60-100 cm -----------------------------1,50

 

8. TILIA CORDATA (lipa malolisna)

 -goli korijen visina 80-120 cm-------------------------------------7,50

 - goli korijen visina 120-170 cm----------------------------------9,00 

9. CASTANEA SATIVA (kesten)

   -kontejnirano 40-60 cm----------------------------------------- 4,50

   - kontejnirano 60-120 cm-------------------------------------- 7,00

10. SALIX BABYLONICA (žalosna vrba)

 - kontejnirano C4  120-140 cm ---------------------------------------3,50                                             

11. POPULUS CANADENSIS (kanadska topola)

 - goli korijen 100-180 cm------------------------------------------ 4,00

 - dvogodišnja, goli korijen-----------------------------------------9,00

12. PLATANUS ACERIFOLIA (javorolisna platana)

 -balirani korijen 150+ cm ------------------------------------------ 12,00

13. LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

 - kontejnirano, visina 40-50 cm----------------------------------- 3,00

14. CEDAR

 -visina 80-120 cm, kontejnirano C12----------------------------- 33,00

15. ACER TATARICUM (žestilj)

-  kontejnirano C3,5 L, visina 60-100 cm--------------------------6,00

16. CATALPA BIGNONIOIDES (katalpa)

kontejnirano 3,5 L, visina 80-120 cm ---------------------------- 6,00

17. LOVORVIŠNJA

kontejnirano 4 L----------------------------------------------------- 5,00

18. QUERCUS RUBRA (CRVENI HRAST)

- dvogodišnja sadnica 80-120 cm------------------------------------ 10,00

NAPOMENE: 

* OPG NIJE U SUSTAVU PDV-a

**ODOBRAVA SE KOLIČINSKI RABAT ZA NARUDŽBE VEĆE OD 5.000,00 HRK OD 10%

***ZA PČELARSKE UDRUGE DODATNIH 5% POPUSTA

****CIJENE SE ODNOSE NA ZALIHE U RASADNIKU,PRIJEVOZ NA TROŠAK KUPCA

*****MINIMALNI IZNOS ZA ISPORUKU JE 20,00 EUR

ODGOVORNA OSOBA:

BISERKA GLUMPAK

098-9817-062

                               

                                                       

bottom of page