top of page

OPG BISERKA GLUMPAK

Orehovička cesta 2c, 49221 Bedekovčina

OIB: 49021033611; MIBPG: 1904; UB. DOBAVLJAČA: 526

TEL.: 098/ 9817 062

E-MAIL: opg.glumpak@gmail.com

Bedekovčina, 08.09.2021

 

                       

 

                             CJENIK SADNICA MEDONOSNOG BILJA

                               jesen 2022

          NAZIV                      jed cijena u HRK              EUR

 1.  EUODIA DANIELLI

  - dvogodišnja kontejner C3,5                           35,00                                                  4,64

  - dvogodišnja goli korijen 80-140 cm               30,00                                                  3,98

  - dvogodišnja goli korijen 40-80 cm                 18,00                                                  2,39

2. PAULOWNIA HYBRIDA 9504

 - mlada sadnica                                                  12,00                                                  1,59

 - kontejner C3,5                                                  29,00                                                  3,84

3. KOELREUTERIA PANICULATA

 - jednogodišnja kontejner                                13,00                                                   1,72

4. KOELREUTERIA BIPINNATA 

 - četverogodišnja kontejner C15                     190,00                                                 25,21

5. SOPHORA JAPONICA

 - dvogodišnja 80-140 cm                                   46,00                                                  6,10 

 - trogodišnja 140- 200 cm                                  59,00                                                  7,83

 - četverogodišnja 250+                                    240,00                                                 31,85

6. CERCIS CHINENSIS

 - kontejner C3,5 visina 80-140 cm                     90,00                                                 11,94

 - kontejner C7    visina 120-160 cm                  180,00                                                23,89

 -kontejner C16   visina 250+                             250,00                                                33,18

7. ROBINIA PSEUDOACACIA (mađarski bagrem)

 -kotejnirano visina 60-100 cm                           12,00                                                1,59

 - kontejnirano 100-140 cm                                 15,00                                                1,99

8. TILIA CORDATA (lipa malolisna)

 -goli korijen visina 40-60 cm                             39,00                                                  5,17 

 - goli korijen visina 80-120 cm                          49,00                                                  6,50

9. CASTANEA SATIVA

 -jednogodišnja kontejnirana                            29,00                                                  3,84

 -dvogodišnja C4 visina 80-120 cm                   39,00                                                  5,17

10. SALIX BABYLONICA (žalosna vrba)

 - kontejnirano C4  120-140 cm                        25,00                                                   3,32

11. POPULUS CANADENSIS (kanadska topola)

 -dvogodišnja 140+ cm                                     39,00                                                   5,17

12. PLATANUS ACERIFOLIA (javorolisna platana)

 -balirani korijen 150+ cm                                39,00                                                   5,17

13. LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

 -dvogodišnji C3                                              45,00                                                    5,97

- trogodišnjak balirani                                     95,00                                                  12,60

14. CEDAR

 -visina 80 cm                                                  180,00                                               23,89

NAPOMENE: 

* OPG NIJE U SUSTAVU PDV-a

**ODOBRAVA SE KOLIČINSKI RABAT ZA NARUDŽBE VEĆE OD 5.000,00 HRK OD 10%

***ZA PČELARSKE UDRUGE DODATNIH 5% POPUSTA

****CIJENE SE ODNOSE NA ZALIHE U RASADNIKU,PRIJEVOZ NA TROŠAK KUPCA

ODGOVORNA OSOBA:

BISERKA GLUMPAK

098-9817-062

                               

                                                       

bottom of page